Bibliografie

Bibliografie

In open access bieden we verder de volledige bibliografie aan van Cumont, opgesteld door Annelies Lannoy, en gevoelig uitgebreid in vergelijking met de bestaande publicatielijsten zoals opgesteld door Henri Grégoire voor de Mélanges Cumont (Brussel en Wetteren, 1936)1 die 546 titels telde, of de Gentse Liber Memorialis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Gent, 1960)2. Verder bieden we de biografie van Cumont, geschreven door de voormalige rector van de Universiteit Gent en hoogleraar Oude Geschiedenis, Pieter Lambrechts, die de Gentse opgravingen in Pessinus, het antieke centrum van de cultus van de grote moedergodin Cybele initialiseerde, en Prof. Dr. Gabriël Sanders, die aan de Universiteit Gent het werk van Cumont over de antieke hiernamaalsvoorstellingen voorzette met betrekking tot funeraire inscriptes. Van zijn hand zijn ook de biografieën van Franz Cumont. Daarnaast geven we een overzicht van de publicatie van de zeven thematische volumes.

De volledige bibliografie kan u nalezen in deze pdf.

Referenties

Mélanges Cumont. Bruxelles : ULB. Institut de philologie et d'histoire orientales, 1936. 2 volumes. (XXXVI, 1047 p.: ill.). Série ULB. Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves 4. Bruxelles & Wetteren, Imprimerie De Meester, 1936.

Rijksuniversiteit te Gent. Liber memorialis 1913-1960. Uitgegeven onder de hoofdredactie van Theo Luykx. Gent : RUG. Rectoraat, 1960. Volume 1: 1. Faculteit der letteren en wijsbegeerte.